Wat gebeurt er met de gegevens op het inschrijfformulier? En wat doen we met foto's die tijdens opkomsten worden gemaakt?            Op deze pagina meer hierover.

Persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens van onze jeugdleden,leiding, bestuur en vrijwilligers worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zo worden de VOG's (verklaring omtrent gedrag) van leiding en vrijwilligers en persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap geregistreerd in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland.  Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Gegevens zoals telefoonnummers, zijn of haar verjaardag en mailadressen zullen tevens worden geregistreerd op de presentie-app.

Gegevens betreffende een aandoening, allergie e.d. (astma, eczeem, hooikoorts, ADHD,epilepsie, autisme o.i.d.) worden alleen met de teamleider besproken. (we zouden het, in het belang van je zoon/dochter, waarderen als eventuele veranderingen op het gebied van gezondheid worden doorgegeven. 

Het inschrijfformulier wordt bewaard bij onze gegevensbeheerder zolang het lidmaatschap voortduurt. Zodra men officieel uitgeschreven is, zal het inschrijfformulier vernietigd worden.

Het gezondheidsformulier dat u ten behoeve van een zomerkamp o.i.d invult, zal na afloop van dit kamp worden vernietigd

 

Fotobeleid

Bij veel van onze activiteiten worden foto’s gemaakt door verschillende personen. We maken nooit met opzet foto’s waar kinderen (of anderen) onvoordelig opstaan, of het moet al in een activiteit passen (bijvoorbeeld ‘gekke bekken trekken’ rond carnaval o.i.d.).

Bij inschrijving hebt u de mogelijkheid ermee akkoord te gaan, dat er foto’s worden gemaakt en heeft u aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze foto’s voor archief, publiciteit voor en publicaties van Scouting Voerendaal en voor plaatsing op onze website. Indien u liever niet meer wilt dat er fot's van uw kind gemaakt worden, geef dit dan even door aan zijn of haar teamleidster.

Het merendeel van foto's is sowieso alleen te vinden op onze besloten Facebook-groep, waar alleen (ouders/verzorgers van) leden lid van kunnen worden. Vraag hier om lid te worden van onze besloten Facebook-groep.

Scouting Voerendaal is niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt door derden tijdens een activiteit van Scouting Voerendaal of een activiteit waar Scouting Voerendaal aan deelneemt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het maken van en/of gebruik van foto’s, neem dan contact op met een van onze vrijwilligers.